logo
U3 VETERANBESÄTTNINGEN 


Chefen

Fartygschefen eller bara ”Chefen” hade huvudansvaret för alla ombord samt ubåten och hur den användes. Allt rutinarbete var delegerat och hans stora roll var i strid.

Chefen själv använde periskopet och gjorde alla taktiska bedömningar vid torpedanfall. Dåtidens anfall sköttes helt utan elektronikhjälpmedel och med en torped som bara gick rakt fram. Skjutavstånden kunde vara mellan några hundra meter upp till ca 1000 meter. Träffresultaten berodde till mycket stor del på chefens skicklighet.

 
3.O Claes Cederblad vid periskopet 1958. Foto U3 arkiv